Selecteer een pagina

Hout voor Buiten

Toepassing

Alfastop voor hout voor buiten is een gebruiksvriendelijke vloestof voor het vlamvertragendimpregneren van hout, zachtboard, riet en stro. Na het correct impregneren voldoen dergelijke materialen aan de norm NEN 6062 Klasse 2. Producten die behandeld zijn met Alfastop voor onbehandeld hout en die worden gebruikt voor buiten toepassing moeten nadien worden afgewerkt met een coating of verf tegen weerinvloeden

Gebruiksaanwijzing

Behandel het te impregneren oppervlak met Alfastop voor onbehandeld hout met sprayflacon op een afstand van +/- 20 cm. Dek voorafgaand aan de behandeling de omgeving, vloer of andere soortige materialen af met doek of folie. Alfastop dient te allen tijden zeer gelijkmatig verdeeld te worden over het oppervlak. Bij juiste behandeling moet het behandelde materiaal handvochtig aanvoelen. Na dat het product weer helemaal droog aanvoelt kan het worden gebruikt. Eventueel te natte delen afnemen met een doek. Omgeving (vloer, muur)  na gebruik direct reinigen met warm water voordat het product opgedroogd is. Zorg bij toepassen van het product voor een goede ventilatie en was na gebruik uw handen en aanrakingspunten.

Voor een juiste behandeling is 1 liter Alfastop voor hout toereikend voor 5 à 6 m². Dit is afhankelijk van het absorberend vermogen van het te behandelen materiaal. 

Alfastop voor hout voor buiten  is een kant en klaar product en mag niet worden verdund. Tevens is het product waterdragend en oplosbaar en dient elk behandeld materiaal na (overvloedig) contact met water opnieuw te worden behandeld.

Productinformatie

 

Ingrediënten

Declaratie: 5% > – < 15%: fosfaten
< 5%: 2-BROMO-2-NITROPROPAE-1,3-DIOL, BENZISOTHIAZOLININE, Dimethylol Glycol, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Algemeen

Alfastop aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit foutieve toepassing of verkeerd gebruik. Lege verpakkingen worden niet retour genomen.

Waarschuwingen

  • R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
  • R46 Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
  • In goed gesloten verpakking bewaren.
  • Schadelijk bij opname via de mond.
  • Bij morsen of aanraking verdunnen met water.

LET OP

TEST ALFASTOP EERST OP EEN NIET ZICHTBAAR GEDEELTE VAN HET MATERIAAL OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT HET MIDDEL NIET HET UITERLIJK VAN HET MATERIAAL AANTAST.

Opslag

Buiten bereik van kinderen houden.

Droog, donker en vorstvij bewaren.

Afvoer

Dit product hoort thuis bij het chemisch afval.

Houdbaarheid

Tot 1 jaar na opening van de verpakking.